Bestuur

Politiezone Schelde-Leie bedient de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. Ze staat onder leiding van de korpschef die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het politiebeleid in onze zone. De korpschef oefent deze taken uit onder het gezag van het politiecollege.

Lees meer →

Organisatie

De leiding van de politiezone is toevertrouwd aan hoofdcommissaris Pascal Maes. Als korpschef is hij, onder het gezag van het politiecollege, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. De ca. 85 medewerkers van de politiezone geven mee gestalte aan dit politiebeleid.

Lees meer →

Onze prioriteiten

Elke politiezone moet een aantal prioriteiten bepalen. Dit betekent dat er - naast de dagelijkse werking - specifieke actieplannen opgesteld worden die jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd worden. Deze actieplannen maken deel uit van het zonaal veiligheidsplan dat vierjaarlijks moet opgesteld worden.

De veiligheidsprioriteiten in onze zone zijn woninginbraken, verkeersongevallen en fietsdiefstallen. Regelmatig organiseren we grootschalige integrale controleacties die gericht zijn op de gezamenlijke aanpak van deze problemen.

Lees meer →

Volg ons

Lees meer →

Publicaties

Lees meer →

PZ Schelde-Leie zoekt...

Lees meer →