Inventaris waardevolle voorwerpen

Illustratie waardevolle voorwerpen
  • Iedereen heeft waardevolle voorwerpen in huis: juwelen, gsm, laptop,... Het is van groot belang om deze te inventariseren voor het geval je ooit het slachtoffer zou zijn van een inbraak. Want, 90 % van de goederen die door de politie wordt teruggevonden, kan niet terugbezorgd worden aan de eigenaar!
  • Noteer nauwkeurig de (eventuele) serienummers en kenmerken van je waardevolle spullen. En bewaar de lijst op een veilige plaats.
  • Deze folder ligt ter beschikking aan het onthaal van onze commissariaten.

Download hier de inventarislijst voor je waardevolle voorwerpen (pdf, 1015 KB)

PolitieInfo

Illustratie PolitieInfo

Elk jaar in mei krijgen alle inwoners van politiezone Schelde-Leie ons jaarlijks infokrantje in de bus: PolitieInfo. Hierin informeren we over de werking van onze korps, de criminaliteits- en ongevallencijfers in je gemeente, preventietips,...

Voor alle vragen, tips of suggesties over PolitieInfo, één adres: pz.scheldeleie@police.belgium.eu.

Jaarverslag

Jaarverslag2018

Elk jaar stelt politie Schelde-Leie haar jaarverslag op. Dit wordt net voor de zomervakantie voorgelegd aan de politieraad en gepubliceerd op deze website.

In het jaarverslag vind je in detail alle cijfers terug van het voorbije jaar: inbraken, ongevallen, acties, onderzoeken,... en krijg je zicht op de plannen die eraan komen.