Agenda politieraad 19 maart 2019

Politieraad2017

Op dinsdag 19 maart 2019 om 20u komt de politieraad van de politiezone Schelde-Leie samen in de raadzaal van het gemeentehuis van Gavere.

Deze zitting is openbaar, behalve de beslissingen die betrekking hebben op personen (in geheime zitting). Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

 1. Eedaflegging van een politieraadslid.
 2. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad.
 3. Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de toezichthoudende overheid.
 4. Kennisgeving van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begrotingswijziging 2018.
 5. Kennisgeving van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.
 6. Wijziging van de personeelsformatie - technisch bediende niveau D wordt niveau C.
 7. Vacantverklaring via de aspirantenmobiliteit - vervanging van 4 inspecteurs, basiskader, interventiepolitie.
 8. Vacantverklaring - aanwerving van een niveau C, technisch bediende.
 9. Goedkeuren van het bestek en de wijze van gunnen - vervanging van de ISLP/Citrix server.
 10. Goedkeuring van de wijze van gunnen - vervanging van 21 pc's.
 11. Goedkeuring van de wijze van gunnen - aankoop van twee mobiele aircosystemen.
 12. Goedkeuring van de wijze van gunnen - aankoop van twee elektrische fietsen.
 13. Goedkeuring van de wijze van gunnen - vervanging van twee snelheidsinformatieborden.
 14. Goedkeuring van de wijze van gunnen - aankoop van spijkereggen.
 15. Goedkeuring van de wijze van gunnen - aankoop van kluisjes voor de wapens van de wijkinspecteurs.
 16. Goedkeuring van de wijze van gunnen - aankoop van bureelmeubilair.
 17. Goedkeuren van het convenant met de Provincie Oost-Vlaanderen, inrichtende macht van de PAULO politieopleiding.
 18. Stand van zaken - nieuwbouw hoofdcommissariaat.

Wens je de agenda van de komende politieraden in jouw mailbox ontvangen? Stuur een mailtje naar kristine.vansteeland@police.belgium.eu (secretaris).