Agenda politieraad 21 november 2018

Politieraad2017

Op 21 november om 19u30 komt de politieraad van de politiezone Schelde-Leie samen in de raadzaal van het gemeentehuis van De Pinte. Om 19u30 zal de heer Verelst van Belfius het financieel profiel van de politiezone toelichten.

Deze zitting is openbaar, behalve de beslissingen die betrekking hebben op personen (in geheime zitting). Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

  1. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad.
  2. Begroting 2019.
  3. Vaststellen van het aantal leden van de politieraad door de uittredende politieraad.
  4. Vacantverklaring - Aanwerving van een hoofdinspecteur, middenkader voor het wijkcommissariaat te Gavere .
  5. Goedkeuring van de wijze van gunnen - aankoop van informaticamateriaal.
  6. Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen - operationele leasing van een interventievoertuig.
  7. Goedkeuring van het bestek - ontwerp en bouw van een nieuw hoofdcommissariaat.

Wens je de agenda van de komende politieraden in jouw mailbox ontvangen? Stuur een mailtje naar kristine.vansteeland@police.belgium.eu (secretaris).