93 vaststellingen tijdens Handhavingsweek

Handhavingsweek 2018 web

Tijdens de Handhavingsweek van 17 tot en met 23 september 2018 voerden IVAGO, de Politie Gent, de Gemeenschapswacht en Dienst Toezicht extra controles uit op sluikstorten en zwerfvuil. In totaal zijn er 93 vaststellingen gedaan, dat is vijf keer meer dan in een 'gewone' week. De extra inzet heeft dus vruchten afgeworpen.

Extra inspanningen tijdens de Handhavingsweek

Er werd tijdens de Handhavingsweek niet enkel ingezet op het opruimen van sluikstort en zwerfvuil, maar vooral ook op het opsporen en beboeten van de daders van zwerfvuil en sluikstorten.

De verschillende handhavende diensten presteerden met 98 personeelsleden 353 uren in het kader van de handhavingsweek. IVAGO spendeerde ondertussen 254 uren aan het opruimen van sluikstorten. De uren die het Overlastteam besteedde aan het uitlezen van de camerabeelden werden nog niet verrekend.

Deze extra inspanningen leverden in totaal 93 vaststellingen op, waarvan 60 GAS-vaststellingen met bekende dader, 15 GAS-vaststellingen met onbekende dader, 15 pv's en 3 schriftelijke aanmaningen.

  • Het Overlastteam van Politie Gent heeft in totaal 35 GAS-vaststellingen gedaan waarvan 33 met bekende dader. 20 van die GAS-vaststellingen met bekende dader vloeiden voort uit acties die waren gericht tegen het achterlaten van peuken op de stoep, 11 uit de bijstand aan IVAGO bij het doorzoeken van sluikstorten en 2 uit de cameraobservaties.
  • De Wijkpolitie verrichte 25 vaststellingen, waarvan 8 GAS-vaststellingen met bekende dader, 10 met onbekende dader en 7 pv's met bekende dader. De Wijkpolitie focuste ook op het melden van sluikstorten via de app. Ze stuurde op die manier informatie en foto's over 153 sluikstortlocaties door naar IVAGO.
  • Dienst Toezicht heeft 8 pv's opgesteld en 3 schriftelijke aanmaningen verzonden.
  • De Gemeenschapswachten (Dienst Preventie voor Veiligheid) deden 22 GAS-vaststellingen waarvan 19 GAS-vaststellingen met bekende dader.

Ter vergelijking: in heel 2017 werden 940 vaststellingen gedaan op sluikstort (GAS-boetes en pv's). Dat zijn gemiddeld 18 vaststellingen per week. De extra inspanningen tijdens de handhavingsweek leverden dus 5 keer meer vaststellingen op.

Schepen Tine Heyse is tevreden met de resultaten van de handhavingsweek: "Sluikstort en zwerfvuil is terecht een bron van ergernis voor de Gentenaren. Het is een hardnekkig probleem. Met deze handhavingsweek hebben we de pakkans voor daders extra vergroot en dat leverde dan ook resultaat op met 93 vaststellingen!"

De extra inzet tijdens de handhavingsweek heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Niettemin blijft het vatten van daders moeilijk.

De GAS-vaststellingen worden nu verder verwerkt door de Juridische Dienst die GAS-boetes zal opleggen. Aan de GAS-boete wordt ook steeds een onkostennota van IVAGO gekoppeld. De pv's worden verder verwerkt door het parket.

Sluikstort melden?

Wie sluikstort ziet, kan dit melden bij Stad Gent. Dat kan telefonisch, via mail, online of door middel van de meldingsapp. De meldingen komen terecht in het planningsysteem van IVAGO, waarbij de meldingen geanalyseerd worden en de medewerkers vervolgens op stap gaan om het sluikstort op te ruimen. De meldingen van sluikstorten die niet onder de bevoegdheid van IVAGO vallen, worden bezorgd aan de cel Regie Netheid van Stad Gent, die deze doorgeeft aan de bevoegde dienst of overheid.
Zwerfvuil moet niet gemeld worden met de meldingsapp. Dat wordt regelmatig opgeruimd. Het is niet nuttig om daar de grote sluikstortwagen naartoe te sturen.