Politiebulletin

Doelstellingen

De Gentse politie heeft duidelijk de ambitie om criminaliteit, overlast, verkeersonveiligheid en andere ernstige feiten die het veiligheidsgevoel van eenieder in gedrang brengen te bestrijden, bij voorkeur in samenwerking met de best mogelijke en meest duurzame partners. Veiligheid en leefbaarheid blijven onze prioriteit. Om daaraan te voldoen geven wij uitwerking aan een lokaal politiebeleid en meer in het bijzonder voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Als overheidsorganisatie willen wij in alle transparantie communiceren over onze werking en over de resultaten die geboekt worden in ons streven naar die veiligheid en leefbaarheid. Zo publiceren wij maandelijks een Politiebulletin (POLBUL). Dit is een maandelijks verslag van de korpschef van Politiezone Gent over de werking van de politie.

Lees meer →

Criminaliteitscijfers

Jaarlijks wordt een overzicht gegeven van de criminaliteit in Gent. Wij stellen de criminaliteitscijfers online ter beschikking van de burger via onze website. Zo willen zij in alle transparantie communiceren over de criminaliteit in Gent.

Een rechtstreekse link naar de criminaliteitscijfers van 2016 voor Gent vind je hier.

Lees meer →

Jaarverslag

JV 2015

Elk jaar geven we een overzicht van onze activiteiten in het jaarverslag. Het jaarverslag van 2016 is ondertussen gepubliceerd. Dit jaar hebben we ervoor gekozen het jaarverslag niet meer als elektronisch magazine uit te brengen, maar hebben we het geïncorporeerd in onze website. We blijven voorstander van elektronische publicaties om zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We blikken terug op 2016 in 12 uiteenlopende onderdelen, van terreurdreiging tot preventie.

Lees meer →