Jongeren

Jeugd

Onze Politezone heeft een hart voor jongeren. Het Bureau Aanspreekpunt Scholen en onze jeugdinspecteurs staan steeds ter beschikking van scholen en jongeren met vragen. Wij openen ook de deuren voor scholen die graag eens op bezoek wensen te komen.

Lees meer →

Diversiteitsbeleid

Sw 0 418

Het goed omgaan met diversiteit binnen en buiten het korps is één van de grote uitdagingen voor de volgende jaren. In het nieuwe diversiteitsbeleidsplan stemt PZ Gent haar werking af op de noden van de huidige maatschappij. De 4 krachtlijnen van het plan werden afgetoetst bij verschillende medewerkers en externen tijdens een diversiteitshappening.

Lees meer →