Gentse politie tevreden na eerste maand toezicht in fietsstraten

Fietsstraat

Gent telt ondertussen heel wat fietsstraten, waar de snelheid beperkt is tot 30 km/u en gemotoriseerd verkeer fietsers niet mag inhalen. In de maand mei, na de feestelijke opening van de nieuwe fietsstraten Muinkkaai en Isabellakaai, trad de politie nog sensibiliserend op in diverse Gentse fietsstraten. Vanaf juni treden de Gentse flikken ook repressief op.

In de loop van de maand juni 2018 controleerde de Gentse politie 16 keer, in deze fietsstraten: Trekweg, Visserij, Henegouwenstraat, Voldersstraat, Jacobijnenstraat, Sint-Denijslaan, Molenaarsstraat, Muinkkaai, Isabellakaai, Tweebruggenstraat en Bijlokekaai. De focus van deze controles lag op het naleven van het inhaalverbod op fietsers. In totaal werden 45 inbreuken vastgesteld. Het valt daarbij op dat in de smallere straten bestuurders op natuurlijke wijze hun rijgedrag aanpassen en fietsers niet inhalen. In de bredere fietsstraten, zoals de Trekweg (25 overtredingen), Sint-Denijslaan (7 overtredingen) en Visserij (6 overtredingen), is de verleiding om fietsers in te halen duidelijk moeilijker te bedwingen en is het toeziend oog van politie nodig. Waar mogelijk kregen geverbaliseerde bestuurders een woordje uitleg over de regels in de fietsstraten.

In de toekomst zal ook op snelheid gecontroleerd worden in de Gentse fietsstraten. In alle fietsstraten geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Deze geldt uiteraard ook voor de snelle elektrische fiets (speed pedelec).