Missie - visie - waarden

Net als de andere politiezones heeft politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) een missie, visie en waarden opgesteld die de leidraad vormen voor haar werking: onze missie zegt wat we moeten doen als politiedienst, onze visie vertelt waar we naartoe willen met onze organisatie op langere termijn en onze waarden zeggen hoe we dit moeten doen.

Visie

Wij streven er naar een open politiedienst te zijn, waarbij de gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde politiezorg centraal staat, met een hart voor de medewerkers en waarvan de totale werking naadloos aansluit bij die van onze partners in de integrale veiligheidszorg.

Missie

Als radertje in het veiligheidsgebeuren staan wij permanent in voor de basispolitiezorg in de gemeenten Herent en Kortenberg. Ter uitvoering van het beleid, leveren wij een gemeenschapsgerichte politiezorg die gekenmerkt wordt door de principes van informatiegestuurde politiezorg en optimale bedrijfsvoering.

Waarden

Het gedrag van elke medewerker van de lokale politie HerKo moet gekenmerkt worden door:

H ulpvaardigheid

E venwaardige behandeling van iedereen

R espect voor iedereen

K ritische ingesteldheid

O penheid