Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan politiezone Ronse er één is. Onze zone is een ééngemeentezone, dit wil zeggen dat wij enkel instaan voor het grondgebied van de stad Ronse.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Patrick BOEL. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Luc DUPONT.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer

Voor gespecialiseerde ondersteuning kunnen wij rekenen op de Federale Politie. Bij grote evenementen kan er ook een beroep gedaan worden op andere politiezones.

Onder deze rubriek vind je onder andere ons organogram en, onze missie, visie en waarden. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen.

Lees meer →

Diensten

Overzicht van onze diensten

Lees meer →

Politiereglement

Hier vind je een link naar het volledige politiereglement maar ook twee handige brochures die voor jou samenvatten wat kan en mag in Ronse.

Lees meer →

Projecten

Hier vind je informatie over een aantal van onze projecten zoals MEGA, verkeersveiligheid en overlast.

Lees meer →

Verslaggeving

Hier vind u de jaar -en maandverslagen van de politiezone Ronse

Lees meer →

Zonaal veiligheidsplan 2014 - 2017

Het zonaal veiligheidsplan in een vierjaarlijks plan waarin het beleid en de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale Veiligheidsraad waarin naast de korpschef, ook de Burgemeester, de Procureur des Konings, de Directeur van de Federale Gerechtelijke Politie en de Directeur van de Coördinatie- en Steundienst van de federale Politie in zetelen.

Wat is een zonaal veiligheidsplan?

Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) is het bedrijfsplan van de lokale politie Ronse. Het gaat niet enkel over onze prioriteiten voor de komende jaren en de initiatieven die we daarvoor nemen, maar ook heel onze dagelijkse werking zit erin vervat.

In het zonaal veiligheidsplan 2014 - 2017 staan de krijtlijnen van onze werking voor de komende vier jaar uitgeschreven. Het richt zich in de eerste plaats op de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Door ons optimaal te organiseren (= optimale bedrijfsvoering) willen wij dit samen met de andere betrokkenen, overheden en burgers, verwezenlijken.

In het zonaal veiligheidsplan bepalen we tevens een aantal prioriteiten. Dit zijn thema's waaraan we bovenop onze dagelijkse werking extra aandacht zullen besteden. Voor de concrete aanpak van elke prioriteit wordt een actieplan of project uitgewerkt met een of meerdere operationele doelstellingen.

Prioriteiten

Politie Ronse werkt tot eind 2017 rond volgende thema's:

Overlast
Verkeersveiligheid
Drugs
Kwalitatieve dienstverlening
Informatiegestuurde Politiezorg

Download

Hier kan je de volledige versie van het Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 bekijken.

Lees meer →