Veilige wegen

Veilige Wegen en Kruispunten
Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten.

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid heeft een vademecum uitgebracht inzake veilige wegen en kruispunten.

Dit document geeft een uitgebreid inzicht in de aanpak van gevaarlijke plaatsen.

www.wegen.vlaanderen.be