Organisatie

De politiezone AMOW staat in voor de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel.
Na Leuven is het één van de grootste zones in Vlaams Brabant. De zone behoort tot het gerechtelijk arrondissement Brussel. Asse, Merchtem en Opwijk grenzen aan Oost-Vlaanderen enerzijds en anderzijds grenzen Asse(Zellik) en Wemmel ook aan Brussel. Ruim 72.000 inwoners rekenen er op de inzet van de Politie.

Amow is bereikbaar met het openbaar vervoer. Bekijk de dienstregeling van buslijn 216 en 242

Lees meer →

Politiereglement

Een gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Het omvat alles wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein.

Lees meer →

Beleidsinformatie

Lees meer →

Besluiten politieraad

Lees meer →

Privacyverklaring Politiezone AMOW

Privacyverklaring amow versie2 12 11 18 Lees meer →

Administratieve diensten

Hier vind u een lijst van de adminstratieve diensten binnne de politiezone.

Lees meer →

Verkeer

Alle info omtrent verkeersgerelateerde zaken.

Lees meer →

Inbraakpreventie

Beter voorkomen dan genezen! Neem deze tips zeker mee vooraleer op reis te vertrekken!

Lees meer →

Wijkwerking

Ontdek de taken van uw wijkagent!

Lees meer →

Wijkgerelateerde taken

Uw wijkagent doet meer dan u denkt...

Lees meer →

Integrale veiligheid

Cirkelwijkasse

Integrale veiligheid is het gezamenlijk (met verschillende partijen) benaderen van risico's vanuit
verschillende invalshoeken en op verschillende niveaus. Wanneer de risico's kenbaar zijn,
kunnen deze opgenomen worden in een integraal veiligheidsbeleid.

In samenwerking met de gemeente Asse tracht de politiezone AMOW hierop in te spelen.

Lees meer →

Externe Informatie

Informatie stopt niet bij politie alleen!

Lees meer →