Leiding zone

De leiding van de politiezone wordt gevoerd door een samenwerking tussen:

  • de korpschef: HCP Kurt Tirez (korpschef@amow.be - eveneens lid van de politieraad)
  • Voorzitter politieraad: Burgemeester - voorzitter politieraad Koen Van Elsen
  • de politieraad
Lees meer →

Wijkwerking

Wijkkaartamow

Binnen onze lokale politie, zone AMOW maakt onder de koepel van de integrale veiligheid de wijkinspecteur de kern uit van het wijk-veiligheidsteam, samen met de gemeenschapswachten (wat Asse en Wemmel betreft), interne en externe gemeentediensten en andere diensten.

Lees meer →

Recherche lokale politie

Vinger

De recherche is een onderzoeksafdeling binnen de politie, die als taak heeft misdrijven op te lossen en verdachten op te sporen. Dit kan gaan om inbraken, zedenmisdrijven, drugs, moord of fraude.

Lees meer →

Interventie

Panoramainterventie

Interventie is de politionele hulpverlening of tussenkomst, uitgevoerd op eigen initiatief (ambtshalve) of op vraag van interne (recherche, wijk…) of externe (burgers, brandweer, gemeente…) klant.

Lees meer →

Federale taken

Federale taken

De lokale politie vervult opdrachten van federale aard. De Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben hiervoor dwingende maatregelen opgesteld, men spreekt van de MFO of Missions Fédérales/Federale Opdrachten.

Lees meer →

Verkeer

Een verkeersdienst is niet langer een dienst die zich uitsluitend bezighoudt met overtredingen opstellen, ongevallen vaststellen en verkeer regelen. Beleidsmensen en korpschefs die dit blijven denken worden niet meer ernstig genomen door mensen die zich echt met verkeer bezighouden.

Wij zijn er dan ook bijzonder gelukkig mee dat de zone AMOW dit van bij de aanvang heeft begrepen.

Lees meer →

Dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg

Sinds 01/07/2007 werden twee hoofdinspecteurs tewerkgesteld om een dienst Jeugd-, Gezin- en Slachtofferzorg op te richten in de politiezone AMOW.
Deze dienst is gevestigd in het hoofdgebouw te Mollem en wordt vertegenwoordigd door Hinp An Veldeman, Hinp. Luc De Geyndt en inspecteur Polfliet Sylva.

Lees meer →