Visie-Missie-Waarden

VISIE

  • Wij willen gekend zijn als een politiedienst die kort bij alle mensen staat en op een snelle en professionele manier helpt waar nodig.
  • Daarvoor hebben we gemotiveerde en betrokken medewerkers die de gepaste middelen efficiënt inzetten om een dienst op maat te verlenen.
  • Binnen het korps zal er aandacht zijn voor open communicatie en ruimte voor individuele ontplooiing.

MISSIE

  • Als lokale politie werken wij, in overleg met de overheden, samen met onze partners en de bevolking aan een veilige en leefbare gemeenschap.
  • Door onze dienstverlening - informatie, noodhulp, handhaving van de wet, opsporing, slachtofferbejegening en nazorg - dragen wij bij tot het voorkomen, detecteren en aanpakken van problemen.

WAARDEN

Om onze visie en missie waar te maken, steunen we op de inzet van elke medewerker, die :

Probleemgericht werkt,

Afspraken naleeft, een

Juiste houding aanneemt,

Open communiceert en

Teamwerk stimuleert

SLAGZIN

"Veiligheid, samen gaan we ervoor!"