Beleidsorganen

Politiezone Pajottenland wordt geleid door verschillende bestuursorganen. Hieronder vind je een kort overzicht.

Lees meer →

Jaarverslagen

Jaarverslagen

Naast het bedenken en ontwikkelen van plannen voor de toekomst, zoals bijvoorbeeld in ons zonaal veiligheidsplan en de bijhorende actoeplannen, is het ook belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan het analyseren van het verleden. Alleen op die manier kunnen we als korps leren uit de voorbije jaren en onze toekomstige aanpak, indien nodig, bijsturen.

Lees meer →

Onze Politiezone

Onze politiezone en zijn organogram.

Lees meer →

Project Politiehuis

De Politiezone Pajottenland heeft beslist een centrale politiepost op te richten

Teneinde de bevolking te informeren op een objectieve en transparante manier, nodigt de politie iedereen, die meer informatie zoekt over het project politiehuis, uit om deze pagina regelmatig te consulteren.

Lees meer →

Visie-Missie-Waarden

"Veiligheid, samen gaan we ervoor!"

Lees meer →

Werken bij de politie

Werkenbijdepolitie

De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving - en ze zijn allemaal even essentieel. De Politie is daarom voortdurend op zoek naar collega's met de meest gevarieerde achtergrond. Bij de politie hebben niet enkel behoefte aan politieambtenaren (van agent tot commissaris), maar ook aan ondersteunend burgerpersoneel zoals informatici, boekhouders, dokters, technici en andere specialisten.

Voor gelijk welke functie garandeert de Politie jou een carrière met veel verantwoordelijkheden waarin je inzet beloond zal worden.

Lijkt dit een uitdaging voor jou?

Lees meer →

Zonale Reglementen

Lees meer →

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2019

In het kader van de Ministeriële Omzendbrief PLP 44, zijn de politiezones verplicht een zonaal veiligheidsplan (ZVP) op te stellen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Het zonaal veiligheidsplan biedt een overzicht van de organisatieontwikkeling binnen de lokale politie en laat toe om via evaluatie en heroriëntatie een optimale kwaliteit van het politiewerk te garanderen. Het houdt rekening met de verwachtingen van de burger, van de verschillende partners en bevat tevens de federale prioriteiten.

Lees meer →