Nieuw buurtinformatienetwerk (BIN) in Korbeek-Lo

Di 27.02.2018 - 13:16

Deelgemeente Korbeek-Lo kreeg de laatste jaren af te rekenen met heel wat inbraken. Het buurtcomité van de wijk Sint-Martinusberg (Panoramalaan, Sterrenlaan en Europaplein) besliste onlangs te starten met een buurtinformatienetwerk (BIN). Ook het Brunerodeplein, de Lange Lostraat, de Bosstraat, de Panoramalaan en een deel van de Koning Albertlaan doen mee.

Lees meer →

Bevolkingsbevraging

Do 15.02.2018 - 12:14

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor. Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's die georganiseerd wordt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.

Welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaart u de werking van uw politie? Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd u recent slachtoffer van een misdrijf? De veiligheidsmonitor bevraagt deze thema's in een grootschalige enquête. Onze politiezone heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze bevraging. We willen immers graag rekening houden met het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie. Uw mening is belangrijk voor ons.

Lees meer →