Politiecollege

In het politiecollege, een specifiek orgaan voor een meergemeentezone, zetelen de burgemeesters van Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek, de korpschef en de politiesecretaris. Voor een periode van anderhalf jaar is om beurt één van de burgemeesters voorzitter van het politiecollege en de politieraad. Het politiecollege verzekert het dagelijks bestuur binnen de politiezone. De korpschef legt tijdens de maandelijkse vergaderingen verantwoording af over de korpswerking.

Samenstelling

  • Burgemeester-voorzitter Sarah Boon
  • ​Burgemeester Johan Vanhulst
  • Burgemeester Hans Eyssen
  • Burgemeester Tania Roskams

Z(onale)V(eiligheids)R(aad)

In elke politiezone wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de burgemeester(s), de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie. Naast deze vaste leden zetelt in de politiezone Lubbeek ook nog de gerechtelijk directeur van de federale politie en de arrondissementscommissaris. De raad stelt telkens voor vier jaar het zonaal veiligheidsplan op. Dit beleidsplan houdt rekening met het veiligheidsbeleid van de gemeenten, het gerechtelijk beleid van de procureur des Konings en het nationaal veiligheidsplan.

Lees meer →