Nieuw buurtinformatienetwerk (BIN) in Korbeek-Lo

Deelgemeente Korbeek-Lo kreeg de laatste jaren af te rekenen met heel wat inbraken. Het buurtcomité van de wijk Sint-Martinusberg (Panoramalaan, Sterrenlaan en Europaplein) besliste onlangs te starten met een buurtinformatienetwerk (BIN). Ook het Brunerodeplein, de Lange Lostraat, de Bosstraat, de Panoramalaan en een deel van de Koning Albertlaan doen mee.

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerde samenwerking tussen inwoners, gemeente en de lokale politie, die steunt op drie pijlers: participatie, communicatie en preventie. De leden zijn alert, werken mee en overleggen via hun coördinator met de lokale politie. Doel is om het aantal inbraken terugdringen. Een goede voorbereiding en organisatie is zeer belangrijk; daarom moet er ook een stuurgroep zijn van het BIN. Voor BIN Martinusberg zal Gert Van Hout als tussenpersoon fungeren tussen het BIN en de lokale politie.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Inwoners die iets abnormaals of verdachts opmerken, contacteren de lokale politie via het nummer 101. Deze beslist dan of het BIN al dan niet wordt opgestart. Zo ja, dan wordt meteen een sms verstuurd naar de leden van het BIN met een bepaalde boodschap. Dit kan bijvoorbeeld een oproep zijn tot extra waakzaamheid of het uikijken naar bepaalde personen of voertuigen. Na een dergelijke oproep volgt een overleg tussen de lokale politie en de coördinator, waarna alle BIN-leden een korte debriefing krijgen per mail.Het BOIN wordt ook gebruikt voor de verspreiding van niet-dringende berichtgeving via e-mail, zoals preventieberichten.

De gemeenteraad keurde op 7 december het BIN-charter goed en zal de administratieve kosten voor de oprichting van het BIN op zich nemen. In de buurt worden bordjes geplaatst met het logo van BIN zodat voor iedereen duidelijk is dat er een BIN actief is in de buurt.

Wie interesse heeft om ook in zijn buurt een BIN op te richten, kan best contact opnemen met de lokale politie. Voor meer informatie kan u terecht op de website BeSafe.be

Meer info 016 46 18 80 - pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police.belgium.eu