Verkeersveiligheid

De Federale Wegpolitie (WPR) heeft, in samenwerking met de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), een video gepubliceerd over verkeersveiligheid.

In de maand september werden in de provincies Namen & Oost-Vlaanderen snelheidscontroles georganiseerd waarbij overtreders, na de afhandeling van hun boete, de gelegenheid kregen om in een ander voertuig te stappen. Hier gingen ze in gesprek met ouders die hun kinderen verloren bij een ongeval met overdreven snelheid. Het project kreeg de naam "Speedtalk" en leverde bovenstaande, pakkende video op die iedereen even wil laten stilstaan bij de gevolgen van te snel rijden.

Investeren in sensibilisering is een belangrijk uitgangspunt voor beide partners, want overdreven snelheid blijft één van de voornaamste oorzaken van ongevallen met een zware impact.

In het kader van deze actie kondigde de directeur van de Federale Wegpolitie, hoofdcommissaris Koen Ricour, een nieuwe editie van de flitsmarathon aan op 11/10/2017. De Federale Wegpolitie en 151 lokale politiezones zullen eraan deelnemen.

Politiezone Lubbeek voert dagelijks snelheidscontroles uit in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek.