Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 193 politiezones, waarvan politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken er één is.

Lees meer →

Politiereglement

Politiereglementen zijn plaatselijke wetten die bepalen hoe de burger zich op het grondgebied van een gemeente moet gedragen.

Lees meer →

Zonaal Veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan is het strategisch beleidsplan van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken. In dit plan bepalen wij samen met onze partners onze globale veiligheidsdoelstellingen voor de volgende vier jaar.

Lees meer →

Politiekrant

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken geeft elk jaar een aantal edities van de Politie- en Preventiekrant uit.
Elke inwoner van de politiezone krijgt dit informatieblad in zijn brievenbus.

Onderstaand kan je alle edities digitaal raadplegen.

Lees meer →

Jaarverslag

Via het opstellen van een jaarverslag wil de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op een transparante wijze een overzicht geven van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Lees meer →

Pers

De dagelijkse berichtgeving van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken kan u hier vinden.

Lees meer →

Verkeerskrant 'den Traffic'

IMG 1010

'Den traffic', de digitale verkeerskrant van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal een aantal keer per jaar online verschijnen.
Hierin worden tips en weetjes over verkeer, verkeersacties en de resultaten ervan gepubliceerd,

Lees meer →