Controles in restaurants

Ma 13.11.2017 - 16:52
SKODA NETELAND3

Op zaterdag 11 november voerden we samen met de sociale inspectiediensten controles uit in 14 restaurants binnen onze politiezone. Er werden vijf inbreuken op de arbeidswetgeving vastgesteld. Wij verlenen regelmatig bijstand aan gespecialiseerde controleurs om deze en andere wetgeving (bv. rookverbod) te doen handhaven.