Criminaliteit & overlast

Diefstallen

Diensthoofd: Hoofdcommissaris Aloïs Vervecken

Eén van de doelstellingen is om inbraken te voorkomen en een beter veiligheidsgevoel te creëren. In dit kader zijn er de "ATLAS"-acties waarbij alle zones in het gerechtelijk arrondissement gelijktijdig controleacties uitvoeren.

Lees meer →

Evenementenbeheer

Evenementen

Diensthoofd: Commissaris Paul Vervoort

Wanneer je een evenement organiseert, dien je steeds een vergunning aan te vragen bij je gemeentebestuur.

Lees meer →

Toezicht & noodhulp

Interventie

Diensthoofd: Commissaris Dirk Van Peer

De politieploegen die je dag en nacht tegenkomt op straat behoren tot de interventiedienst. Zij staan 24 op 24 uur voor je klaar.

Lees meer →

Lokaal Informatiekruispunt (LIK)

LIK

Diensthoofd: Commissaris Paul Vervoort

Deze dienst is o.a. verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de gerechtelijke dossiers (PV's), de kwaliteitscontrole hiervan en de verzending en archivering.

Lees meer →

Milieu

Milieu

Diensthoofd: Hoofdinspecteur Bart Van Laer

De politiezone is vanaf het begin gestart met een dienst milieu. Naarmate de tijd is verstreken heeft de dienst meer vorm gekregen en hebben mensen die tot de dienst behoren de mogelijkheid om zich te specialiseren.

Lees meer →

Onthaal - Wijkwerking

Onthaal

Diensthoofd: Commissaris Dirk Van Peer

Op het zonaal onthaal op het hoofdcommissariaat aan de Molenvest 23 te Herentals kan je 24 op 24 uur terecht voor klachten, aangiften, vragen of inlichtingen. De onthaalbediende of politie-inspecteur zal je graag helpen.

Lees meer →

Preventie

Preventie

Diensthoofd: Commissaris Guido Poelmans

Deze dienst werkt voornamelijk rond "drugspreventie" en "diefstallenpreventie".

Lees meer →

Jeugd en gezin

SLOB

Diensthoofd: Hoofdinspecteur Uli Van den Plas

Deze dienst is een specifiek onderdeel van de basispolitiezorg, waarbinnen maatschappelijke, juridische en sociaal-politionele hulpverlening geboden wordt.

Lees meer →

Recherche

Recherche

Diensthoofd: Commissaris Wim Crauwels

De recherche voert uitgebreide onderzoeken naar misdrijven die binnen de zone gebeuren. De speurders van de recherche verzamelen bewijzen, identificeren daders, houden deze aan en brengen ze voor gerechtelijke overheden (procureur en onderzoeksrechter).

Lees meer →

Verkeer

Verkeer

Diensthoofd: Commissaris Dirk Janssens

Verkeer is een belangrijk aandachtspunt voor de politie. Veilig en vlot verkeer is voor iedereen interessant! Het team verkeer houdt zich voornamelijk bezig met verkeershandhaving op de weg en verkeerseducatie.

Lees meer →

Vreemdelingen

Vreemdelingen

Diensthoofd: Hoofdcommissaris Aloïs Vervecken

De dienst mensenhandel/vreemdelingen heeft volgende taken:

  • onderzoek betreffende schijnhuwelijk, nationaliteitskeuze, zwartwerk, akte van bekendheid, uitbuiting en mensenhandel, racisme en xenofobie, ...
Lees meer →

Wapens

Wapens

Diensthoofd: Hoofdinspecteur Raf Gabriëls

Deze dienst is een aanspreekpunt en verzekert voor elke gemeente binnen onze zone de administratie en het beheer van de vergunningen van vuurwapens.

Lees meer →