Politie Regio Turnhout en Hulpverleningszone Taxandria willen bevolking warm maken voor Be-Alert

Vr 23.03.2018 - 14:16

De interventievoertuigen van de Politie Regio Turnhout zullen binnenkort in het straatbeeld te zien zijn met een duidelijke boodschap erop: 'Meteen verwittigd bij een noodsituatie? Registreer je via www.be-alert.be.'

Samen met de Hulpverleningszone Taxandria wil de Politie Regio Turnhout zoveel mogelijk mensen aanzetten om zich te registreren op Be-Alert. Dat is een handig alarmeringssysteem waarmee de overheid erg snel de bevolking kan waarschuwen bij onheilssituaties (brand, wateroverlast, storm, incidenten met gevaarlijke stoffen, …). Heel recent nog werd Be-Alert in Turnhout geactiveerd n.a.v. een silobrand bij een bedrijf in de Turnhoutse industriezone. Bij die brand kwam toen een vreemde geur vrij die bij nogal wat mensen voor enige ongerustheid zorgde. Be-Alert was, naast de sociale media-kanalen van de Politie Regio Turnhout, op dat moment een handige tool om mensen te waarschuwen en gerust te stellen.

De eerste van 8 interventievoertuigen die de komende dagen en weken zullen bestickerd worden, duikt vanaf vandaag op in het straatbeeld. Later zullen ook nog andere politievoertuigen volgen en zal ook de Hulpverleningszone Taxandria een deel van het wagenpark voorzien van Be-Alert-bestickering.

Meer info over Be-Alert op de website www.be-alert.be.

Veiligheidsmonitor wordt vanaf vandaag verspreid

Ma 19.03.2018 - 11:34
Uwmening

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de Federale Politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor vanaf vandaag worden verspreid. Ongeveer 500.000 personen die via een statistische toevalssteekproef werden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De analyses worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

De ‘Veiligheidsmonitor’: jouw mening en ervaring telt

Za 24.02.2018 - 12:06

24 uur per dag, 7 dagen op 7, waakt de Politie Regio Turnhout over de veiligheid in de 7 gemeenten van onze politiezone. Met meer dan 123 000 inwoners zijn we na Antwerpen en Mechelen het derde grootste korps in onze provincie.

Elke dag opnieuw streven we met een korps van zo'n 230 politiemensen in Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar naar een kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening. Dat doen we onder meer met 4 interventieploegen die de klok rond op pad zijn en een wijkwerking in elke gemeente van onze politiezone, dichtbij de mensen. Daarnaast werken we vanuit het hoofdcommissariaat aan de Noord-Brabantlaan in Turnhout rond 7 belangrijke veiligheidsprojecten: straatcriminaliteit, mensenhandel, seksuele misdrijven en geweld in gezinnen, diefstallen, verkeersveiligheid, leefmilieu en drugs.

Het spreekt voor zich dat de ene buurt in onze politiezone al wat gevoeliger is voor een bepaalde problematiek dan de andere. Om die pijnpunten nog beter in kaart te kunnen brengen en het beleid voor de komende jaren verder en beter te kunnen afstemmen, zal de overheid in de loop van de maand maart bij de bevolking opnieuw een grote enquête houden over veiligheid en politie: de 'Veiligheidsmonitor'. Dat is een initiatief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de lokale besturen en de politie.

De kans bestaat dat je, als inwoner van onze politiezone, zo'n enquêteformulier in de brievenbus vindt. Weet dan dat je toevallig bent geselecteerd voor deze bevraging en dat het invullen, online of op papier, en terugsturen van het enquêteformulier erg belangrijk is om onze dienstverlening te kunnen bijsturen. Zijn er problemen waarmee je kampt in jouw directe omgeving? Ervaar je een onveiligheidsgevoel? En wat is jouw mening over de werking van en het contact met de politie? De 'Veiligheidsmonitor' biedt je de kans om ons, volledig anoniem, jouw mening en jouw ervaringen te laten weten.