Resultaten acties

  • Resultaten WinterBOB 7december 2017

Er werden 169 bestuurders gecontroleerd hierbij werden 3 positieve ademanalyses vastgesteld.

Tevens werden er volgende inbreuken vastgesteld:

1 bestuurder reed zonder rijbewijs: immobilisatie voertuig
1 onmiddellijk inning werd opgesteld voor het overschrijden van de witte doorlopende lijn
1 bestuurder had rijbewijs niet op zak
1 onmiddellijke inning voor fietser zonder (achter)licht

  • Resultaten WODCA 2-3 december 2017

290 bestuurders werden gecontroleerd, 23 of 7,9% gaven een positief resultaat. 2 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Nieuwsbrieven

Heeft u de nieuwsbrief van de lokale politie Brasschaat al gelezen? Hierin vindt u een zeer beknopte inhoud van het maandverslag aangevuld met politionele info.

Vraag nu uw maandelijkse nieuwsbrief aan zodat U voortaan de nieuwsbrief op het einde van de maand in uw mailbox ontvangt.

o ja ik wil mij abonneren!