Organisatie

Algemeen contactpunt

PZ Brasschaat

Hemelakkers 40
2930 Brasschaat

Tel: 03/ 650 35 00
Fax: 03/ 652 09 81

pz.brasschaat@police.belgium.eu

Officiële contactpersonen

Korpschef
HCP Bart Van Cleuvenbergen

Managementteam

  • Toezicht en Interventie

verantwoordelijke HCP Marc Snels

  • Lokale recherche: dienst algemene recherche en jeugdrecherche

verantwoordelijke CP Peter Verdonck

  • Buurtpolitie: wijkwerking en verkeer

verantwoordelijke aangestelde CP Werner Hoogsteyns

  • Diverse projecten: overlast, bouw- en milieu inbreuken, buurtbemiddeling

verantwoordelijke CP Luc Van Ranst

  • Beleid en ondersteuning

verantwoordelijke Adv Tina Bruggeman

  • Ondersteuning Korpsleiding

verantwoordelijke CP Marc Sanders

  • Proces Manager

Hann Thoné

Lees meer →

Buurtpolitie

Lees meer →

Lokale recherche

Lees meer →

Toezicht en interventie

De dienst Toezicht en Interventie is 1 van de 3 operationele diensten van de politiezone Brasschaat (naast de dienst Buurtpolitie en de dienst Criminaliteitsbestrijding). Zij neemt in eerste instantie de dringende noodoproepen en het onthaal van burgers voor haar rekening.

Binnen de zone is 7 op 7, 24 uur op 24 uur minstens één interventieploeg beschikbaar. Door de goede samenwerking met de naburige politiezones, vooral met de politiezone Schoten, kan ook beroep worden gedaan op één van hun ploegen wanneer de eigen ploeg bezet is.

Op vrijdag- en zaterdagnacht wordt steeds een bijkomende ploeg voorzien die zich richt op de overlastproblematiek in de gemeenten Brasschaat en Schoten. Deze ploeg bestaat uit 1 medewerker van de PZ Brasschaat en 1 medewerker van de PZ Schoten en verdeelt haar toezicht gelijkmatig over de beide gemeenten.

Het takenpakket van een interventiemedewerker is evenwel ruimer dan enkel dringende noodhulp, onthaal en toezicht. Ook opdrachten in het kader van openbare orde (vb. jaarlijkse triatlon, Dorpsdag,…), controle, verkeer en slachtofferbejeging worden door hen uitgevoerd.

Bovenop de taken als interventiemedewerker hebben een groot aantal medewerkers nog een specialisatie. Zo beschikt de afdeling Toezicht en Interventie over een fietsteam, een geluidsteam en een team dat zich bezighoudt met preventie.

Lees meer →

Info resultaten werking

Lees meer →

Uw mening telt!

Lees meer →

Reglementering

Lees meer →