Wijkinspecteurs

De wijkwerking

Brasschaat is een veilige gemeente, daar wordt dag in, dag uit hard aan gewerkt. Maar veiligheid is meer dan feiten en cijfers, het is ook een gevoel.

Hoe veilig een straat of buurt ook is, voelt u zich hier niet comfortabel, dan zal het voor u hoe langer hoe meer onveilig aanvoelen. Wat kan zulke gevoelens veroorzaken? Meestal kleine dingen zoals loslopende honden, lawaaihinder ... Maar ook vervelende problemen zoals meningsverschillen met een buur.

Daarom is het erg belangrijk dat wijkinspecteurs geregeld in het straatbeeld verschijnen en gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Ze zijn zichtbaar aanwezig met herkenbare fluo-jassen op de fiets of in opvallende Smart-auto.
Zij vormen het eerste aanspreekpunt om kleine en grotere problemen in uw straat of wijk te bespreken en aan te pakken.

Wijkinspecteurs zijn vooral bezig met de preventieve aanpak van kleine overtredingen, maar treden ook repressief op als het nodig is. Ze vervullen ook een bemiddelende functie bij geschillen tussen buren.

Bent u net in uw nieuwe huis ingetrokken, dan komt de wijkinspecteur bij u langs. Hij of zij behandelt tenslotte meldingen van bewoners, doet buurtonderzoeken, neemt contact op met slachtoffers van woninginbraken, beleidt verkeersacties ...

De wijkinspecteur is er voor u! Folder wijk (pdf, 735 KB)

Verkeer

De afdeling Verkeer van de lokale politie Brasschaat omvat een brede waaier aan activiteiten.
Enkele daarvan worden uitgevoerd door gespecialiseerde mensen daar de te behandelen taken enige expertise vragen. De dienst verkeer werkt ook samen met verschillende externe partners.

  • Verkeerstechnische adviezen

Dit kan gaan over de plaatsing van een verkeersbord, de heraanleg van een straat tot het uitwerken van het verkeersgedeelte van manifestaties zoals de triatlon van Brasschaat.

  • Snelheidscontroles

Door onze diensten worden regelmatig snelheidscontroles met een anoniem voertuig gehouden en dit op alle momenten van de dag en op afwisselende plaatsen. Deze snelheidscontroles vinden ook in het weekend plaats.
Sommige snelheidscontroles gaan gepaard met intercepties van de overtreders. De bestuurders worden onmiddellijk met hun overtreding geconfronteerd, wat een veel grotere impact heeft dan een boete achteraf.
Tevens wordt de snelheid gecontroleerd door middel van snelheidsborden. Deze borden geven de snelheid weer en registreren ze, maar hier hangt geen proces-verbaal aan vast. De hiermee verzamelde gegevens worden gebruikt om een evaluatie te maken van de plaatsen waar te snel wordt gereden. Aan de hand hiervan worden de plaatsen bepaald waar repressieve snelheidscontroles gehouden worden.
Ook de snelheid van bromfietsen wordt regelmatig gecontroleerd.

  • Algemeen verkeerstoezicht

Zowel personeelsleden van de dienst verkeer als van andere afdelingen houden algemeen verkeerstoezicht.

  • Verkeersregeling en toezicht aan scholen

Tijdens het schooljaar wordt er op verschillende plaatsen aan verkeersregeling gedaan, aan niet door verkeerslichten geregelde oversteekplaatsen voor voetgangers.
De bedoeling hiervan is om de schoolgaande kinderen veiliger naar school te laten gaan. Tevens wordt er aan algemeen toezicht gedaan aan de scholen voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

  • Acties

Op regelmatige basis worden er acties georganiseerd. Deze staan voornamelijk in het teken van actieweken van het BIVV (Belgische Instituut Voor de Verkeersveiligheid). Enkele voorbeelden hiervan zijn: controle op fietsverlichting, op het dragen van de veiligheidsgordel, verzekering, gsm-gebruik tijdens het rijden, enz ...

  • Verkeerspark

Samen met de afdeling buurtpolitie beheren we een mobiel verkeerspark. Dit stelt ons in staat om in het lager onderwijs verkeersinitiatie en -opleiding te geven.

  • Opleiding gemachtigd opzichter

Door enkele leden van ons korps worden gemachtigd opzichters opgeleid voor verkeersregeling aan scholen. De gemachtigde opzichters zijn meestal personeelsleden van de school of vrijwilligers.

  • Agenten van politie

Zij worden ingezet voor alle verkeerstaken met als speerpunt de doorstroming en controle van de Bredabaan.