PZ Brasschaat start met een bevolkingsbevraging.

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging

over verschillende veiligheidsthema's.

Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Wie wordt bevraagd? De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. Via dit kanaal worden de geselecteerden bevraagd over hun onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze gemeente.

Wordt u geselecteerd dan vragen wij u om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitorrvanaf half maart van dit jaar worden verspreid. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast dank voor uw participatie !