Vechtpartij Brasschaat: de ware toedracht.

Op zaterdag 6 januari 2018 vond rond 2u een vechtpartij plaats tussen enkele jongeren ter hoogte van het jeugdhuis Hob Nob in Brasschaat.

Enkele voorbijgangers die van een nieuwjaarsdrink in de voetbalcub Driehoek kwamen trachtten de gemoederen te bedaren.

Op een bepaald moment kwam een hele groep op hen af en er kwamen slagen uit het niets. Jongeren deden hun broeksriemen uit, een andere had een ketting vast en nog een andere had een touw met sleutelbos om te slaan. Een politieman van Antwerpen, die in zijn vrije tijd iets verderop in de kantine van voetbalclub Driehoek aanwezig was, werd gevraagd tussen te komen en om de boel te bedaren. Deze man die niet dronken was, maakte zich verscheidene malen kenbaar als politieman. Eén van de jongeren viel hem aan en gebruikte zijn broeksriem met gesp als boksbeugel en sloeg verscheidene malen op de politieman. De politieman viel met de aanvaller op de grond en een tiental jongeren begonnen op hem te schoppen en te slaan. Hij raakte ernstig gewond in het aangezicht en is voorlopig 1 week werkonbekwaam. Ook de lokale politie van Brasschaat werd verwittigd. De politie met bijstand van de omliggende korpsen werd omsloten door de jongeren waarvan velen bij aankomst van de politie hun kap hadden opgezet en een sjaal voor hun mond hadden getrokken. Ook inspecteurs van de lokale politie Brasschaat raakten tijdens de interventie gewond.

Twee minderjarigen welke slagen toedeelden werden met veel moeite opgepakt. De arrestatie werd bevestigd door het parket. Een van de twee mocht de volgende ochtend na verhoor beschikken. De andere werd zaterdag voorgeleid bij de jeugdrechter en deze legde een huisarrest ten aanzien van de minderjarige op.

Samengevat:

-In tegenstelling tot uw berichtgeving was de inspecteur in burger helemaal niet dronken. Hij heeft tevergeefs geprobeerd om te bemiddelen met als resultaat dat hij in elkaar geslagen werd.

-In tegenstelling tot de bewering dat de politie hardhandig optreedt op een jongerenfuif van kinderen, lijkt me het gebruik van broeksriemen met gesp als boksijzer, kettingen en koorden met sleutelbossen door deze jongeren en het afschermen van het gelaat met sjaals niet echt op het gedrag van de doorsnee Brasschaatse jeugd. Het moet bovendien gezegd dat wij de voorbije jaren nooit problemen hebben gehad in deze jeugdclub.

- In tegenstelling tot de persberichten is er tot op heden geen klacht ingediend tegen het optreden van de politie van Brasschaat. Het Parket werd gevraagd om deze incidenten verder te onderzoeken en om na te gaan of het optreden van politie over de hele lijn correct is verlopen .