Actie "fietsers en de wegcode" van 25 tot 29 september 2017.

Voor de lokale politie is verkeersveiligheid een absolute prioriteit.

Wij zetten dan ook hard in op preventie, toezicht en controle van de verkeersregels door de verschillende weggebruikers. Deze week focussen we ons op de fietsers en verwijzen daarbij graag naar het handboek "Fietsers en de wegcode" van het BIVV. Klik hier

"Fiets je regelmatig?"

"Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken?"

"Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers?"

"De belangrijkste rechten en plichten van fietsers in het verkeer worden aan de hand van diverse foto's toegelicht. Bovendien worden er tips gegeven om beter op te vallen in het verkeer en om bepaalde gevaren in het verkeer te vermijden."

Ga goed geïnformeerd de baan op en werk zo mee aan een aangenaam en verkeersveilig verkeer in Brasschaat!