Veiligheidsmonitor: grootschalige bevolkingsbevraging

Bevolkingsbevraging f oto enveloppe

Schrik niet als je deze enveloppe binnenkort in je brievenbus vindt. Zo'n 500.000 mensen ontvangen de enquête die je mening vraagt over veiligheid, buurtproblemen, preventie en politiewerking. Indien jij zo'n vragenlijst ontvangt, stuur deze dan zeker ingevuld terug. De vragenlijst kan ook online ingevuld worden. De resultaten van deze bevolkingsbevraging kunnen meehelpen aan een beter veiligheidsbeleid.

WANNEER?

 • Start: midden maart.
 • Einde: eind april.
 • Resultaten: begin 2019 via de politiezone, gemeente of Federale Politie (website, pers,..).

WAT?

 • Grootschalige bevolkingsbevraging omtrent veiligheid, buurtproblemen, slachtofferschap, preventie en politiewerking.
 • Sinds 1997 om de twee jaar (telefonisch) sinds 2011 via internet en post.
 • Zowel resultaten op nationaal niveau als voor een groot deel van de politiezones/gemeenten.

WAAROM?

 • Informatie van de burgers omtrent hun perceptie omtrent veiligheid, slachtofferschap, politiewerking… voor het veiligheidsbeleid (federale, zonale en lokale veiligheidsplannen).
 • Men wil rekening houden met de noden en behoeften van de bevolking: wat kan er beter?

WIE?

 • Organisator: Federale Politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken (Veiligheids&Preventie, SLIV) en de lokale besturen (politiezone, gemeenten).
 • Deelnemers: Inwoners van België ouder dan 15 jaar, die een brief hebben ontvangen d.m.v. gestratificeerde toevalsteekproef.
 • 164 politiezones en 240 gemeenten doen mee.
 • Per zone/gemeente: minstens 1400 verzendingen, in het totaal zijn 465.000 vragenlijsten verstuurd.

HOE?

 • Enveloppe in de brievenbus met vragenlijst en brief met uitleg.
 • Deelname kan online (via toegangstoken op de brief) of terugzenden via gratis gefrankeerde enveloppe.
 • Steekproef: willekeurig getrokken uit Rijksregister onder strikte voorwaarden van Privacycommissie
 • Anoniem: antwoorden of tokens kunnen niet gelinkt worden aan respondent. Deelname is VOLLEDIG ANONIEM en alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Bron: Federale Politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken (veiligheids & Preventie, SLIV) en de lokale besturen (politiezones, gemeenten)