De politiezone CARMA

Op 2 mei 2017 fusioneerden de politiezones MidLim en Noordoost-Limburg. De nieuwe zone CARMA omvat negen gemeentes/steden: As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zutendaal.

De interventiediensten rijden uit vanuit twee uitvalsbasissen in Genk en Bree. De wijkpolitie heeft een kantoor in elk van de negen gemeentes. De meeste operationele en ondersteunende diensten werken vanuit het hoofdcommissariaat in Genk.

Meer info: Politie CARMA start op 2 mei.

Lees meer →

Organigram

Het organigram toont de besturingsstructuur van de politiezone CARMA. Het geeft een overzicht van alle diensten die men kan terugvinden bij Politie CARMA.

Lees meer →

Missie

De missie van het lokale politiekorps is het uitvoeren van de 'basispolitiezorg' in de politiezone CARMA, met als doel het verbeteren van de leefkwalititeit. Voor het uitvoeren van deze basispolitiezorg houdt het korps rekening met lokale, federale, bestuurlijke en gerechtelijke richtlijnen, prioriteiten en opdrachten. Dit alles gebeurt in een geest van partnerschap met lokale actoren, en met respect voor de rechten van de mens.

Lees meer →

Bestuursorganen

Het politiecollege en de politieraad zijn de bestuursorganen van de zone. De zonale veiligheidsraad draagt op zijn beurt bij tot een geïntegreerde werking van de organisatie. Aan het hoofd van de politiezone staat de korpschef. Hij staat in voor de dagelijkse leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps en wordt ondersteund door verschillende diensten. Het organogram geeft de organisatiestructuur van de politiezone weer. Binnen de zone is het overleg een belangrijk werkinstrument en het bijgevolg structureel ingebed in de organisatie. Tevens neemt de zone als organisatie deel aan (boven)lokale initiatieven en/of samenwerkingen.

Lees meer →

Werken bij de politie

Interesse in een job bij de politie? Lees dan zeker deze rubriek.

Lees meer →

Zonaal veiligheidsplan

Hieronder vindt u het Zonaal Veiligheidsplan 2018 -2019.

Lees meer →

Documenten Politieraad

Politieraad dd. 30.08.2017

Lees meer →