VEILIGHEIDSMONITOR 2018 - bevraging werd afgesloten

Een onderzoek bij de bevolking over veiligheid en politie

In het kader van de opmaak van het volgend zonaal veiligheidsplan is het van belang de mening van de bevolking te kennen.

Deze bevolkingsenquête peilt naar mogelijke buurtproblemen, (on)veiligheidsgevoelens, mogelijks slachtofferschap, preventie en de mening over de werking en het contact met de politie.

Deze veiligheidsmonitor 2018 wordt georganiseerd door de federale politie in samenwerking met de politie Lanaken-Maasmechelen.

In onze politiezone werden ruim 2800 inwoners op toevallige wijze (steekproef) uitgekozen om hun stem te laten horen. Deze inwoners krijgen dus de unieke kans om hun mening over het veiligheidsbeleid te geven. De medewerking van deze personen is bovendien belangrijk voor de wetenschappelijke waarde van het onderzoek.

Maar deze mening is vooral belangrijk om het beleid beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

In maart - april 2018 krijgen dus 2800 inwoners een vragenlijst in de brievenbus met meer praktische informatie.

Misschien wordt u wel geselecteerd en gevraagd om mee te werken. Wij hopen in dat geval dat u de tijd neemt om de vragen te beantwoorden. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier.

Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Alvast dank voor uw deelname!

Voor bijkomende informatie kan u ons contacteren via het e-mailadres beleid@pzlanaken-maasmechelen.be of telefonisch contact opnemen met Johnie Nijs (team beleid & communicatie) op het nummer 089 47 49 12.