Resultaten verkeersactie

Dinsdag 23/10/2018 (tussen 09.00 en 16.00 uur), hebben wij een algemene verkeersactie gehouden in onze politiezone in samenwerking met Vlabel (Vlaamse Belastingsdienst) en de Douane.

Aantal gecontroleerde voertuigen door de politie : 68

Processen-verbaal

  • 1 proces-verbaal voor een positieve checklist "drugs in het verkeer". De speekseltest is positief voor cocaïne en amfetamines. Het rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.
  • 1 proces-verbaal bestuurder legde een positieve ademtest af. De bestuurder legde eveneens een positieve speekseltest af. Het rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.
  • 1 proces-verbaal voor het niet naleven van de voorwaarden van een voorlopig rijbewijs (sturen zonder begeleider).
  • 2 processen-verbaal voor het bezit van verdovende middelen.

Processen-verbaal van waarschuwing

  • 1 pvw voor de administratieve geldigheid van een rijbewijs dat vervallen is
  • 1 pvw wegens geen drager rijbewijs

Resultaten Vlaamse Belastingsdienst

  • Totaal geïnde som : 7.299,22 euro

Resultaten Douane

  • 1 vaststelling van openstaande penale boetes twv 2.637,45 euro.
  • Alle dieselvoertuigen werden gecontroleerd op de diesel. Geen vaststellingen van gebruik van rode diesel.