Start repressieve periode controle fietsverlichting

Wo 15.11.2017 - 18:00

Op 01 oktober 2017 startte de campagne fietsverlichting.

Vandaag eindigt de sensibiliseringsperiode (preventieve acties). Dat betekent dat vanaf morgen donderdag 16 november 2017 de repressieve periode van start gaat. Deze periode eindigt op 28 februari 2018.

Wat betekent dit nu concreet? Wanneer u betrapt wordt op het rijden zonder fietsverlichting er geen waarschuwing meer wordt gegeven maar dat een onmiddellijke inning zal opgesteld worden. Minderjarigen, jonger dan 16 jaar, kunnen in plaats van het betalen van deze onmiddellijke inning een verkeersklas volgen.

DUS : steek de lichten van uw fiets aan, het is voor uw veiligheid.

Bureeldiensten gesloten op woensdag 15/11/2017

Di 14.11.2017 - 9:22

De bureeldiensten van de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke (zoals rijbewijzen, vergunningen, ...) zijn op woensdag 15 november 2017 (feest van Dynastie) GESLOTEN. Deze diensten staan terug tot uw dienst op donderdag 16 november 2017.

Het onthaal (voor het bekomen van informatie of het indienen van een klacht) blijft 24 op 24 uur open en ook de interventiediensten blijven 24 op 24 uur bereikbaar.

Kans op drijfzand

Do 09.11.2017 - 12:00

Gelieve er rekening mee te houden dat er met vrijdag 15 december 2017 (OOK NACHTWERK !!!) baggerwerken zullen uitgevoerd worden in de havengeul.

Op het strand wordt er een landleiding geplaatst tussen de Havengeul (Oosterstaketsel) en de stortplaats die zich bevindt tussen de eerste en tweede golfbreker.

De stortplaats bestaat uit zanddijken en dient voor het weggebaggerde zand vanuit de haven. De stortplaats wordt voor zoveel mogelijk volledig afgezet met Heras-hekkens voorzien van de nodige pictogrammen werf en drijfzand. Op de stortplaats zal er DAG EN NACHT gewerkt worden met een bulldozer, een hydraulische kraan en een wheelloader.

Gedurende de opspuitwerken zal er steeds personeel van de aannemer aanwezig zijn op de werfzone. Dit zal een drietal weken in beslag nemen.

Daarna volgen de nivelleringswerken op het strand met bulldozer en dumpers tussen het Oosterstaketsel en de Pier. Wandelaars op het strand moeten dus rekening houden met mogelijk verkeer op het strand. De firma die de werken uitvoeren werden ook aangemaand om rekening te houden met de wandelaars!!!

Bij het beëindigen volgt de demobilisatie van het materieel.

GELIEVE ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT WANNEER ER AAN OVERSTORTEN GEDAAN WORDT HET HARDE ZAND KAN VERANDEREN IN DRIJFZAND !!! Respecteer de HERAS-hekkens en maak dat ook uw kinderen en kleinkinderen duidelijk. SPELEN IS ER LEVENSGEVAARLIJK!!!