HORECA-controleactie

Afgelopen vrijdagavond vond in de PZ Meetjesland Centrum een HORECA-controleactie plaats in samenwerking met het FOD volksgezondheid, gericht op de naleving van het rookverbod en het verbod om alcoholhoudende dranken te schenken aan minderjarigen.

Er werden 16 cafés gecontroleerd.
In 2 cafés werd vastgesteld dat er nog steeds wordt gerookt. Bij één van beide cafés was dit reeds de 2de positieve vaststelling. Bij een eventuele derde inbreuk kan een tijdelijke effectieve sluiting van het café bevolen worden.
Twee zaken kregen een schriftelijke waarschuwing voor kleine inbreuken die voor de eerste maal werden vastgesteld, zoals het niet afsluiten van de rookkamer en het plaatsen van age coins op de sigarettenautomaat.

Ook werd controle gedaan van de openbare drankautomaten. Er werd 1 pv opgesteld omdat bij één automaat de vergrendeling was uitgeschakeld, m.a.w. men kon zonder het ingeven van zijn identiteitskaart alcoholhoudende dranken kopen.

In de toekomst zullen er nieuwe controles volgen, niet alleen in de cafés maar ook bij de verschillende evenementen die komende zomer in de politiezone zullen plaats vinden.