Verkeersactie te Roosdaal in samenwerking met Vlaamse Belastingdienst.

RrIsZQ06 (1)

De PZ TARL voerde vandaag een verkeersactie uit op de Ninoofsesteenweg te Roosdaal in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

In totaal werden 389 bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik en boorddocumenten. Ingevolge alcoholgebruik achter het stuur volgde voor 1 bestuurder de inhouding van het rijbewijs voor 6 uur en voor 1 andere bestuurder een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen.

Tijdens de actie werden ook 2 personen in illegaal verblijf onderschept die na contact met de dienst Vreemdelingenzaken een 'bevel om het grondgebied te verlaten' betekend kregen. Naar aanleiding van deze onderschepping werd tevens 1 PV niet-aangeven arbeid opgesteld.

Er werd tevens geverbaliseerd voor diverse andere verkeersinbreuken: 1 PV wegens besturen van een niet-ingeschreven voertuig, 1 PV fiscale inbreuk wegens niet-reglementair gebruik van een buitenlandse kentekenplaat, 1 Onmiddellijke Inning wegens inbreuk op de gordeldracht, 1 Onmiddellijke Inning wegens ontbreken van een beveiligingssysteem voor kinderen, 1 PV en 1 Onmiddellijke Inning wegens inbreuken op de keuringsvoorschriften, 1 PV wegens inbreuken op de keuringsvoorschriften alsook het ontbreken van de ladingzekering en reproductie van de kentekenplaat en 1 PV ten laste van een bestuurder die geen drager was van een geldig rijbewijs, identiteitskaart en verzekeringsattest.

De Vlaamse Belastingdienst kon voor €14.578,87 aan achterstallige belastingen innen. Er werd tevens 1 voertuig getakeld wegens een openstaande belastingschuld van €1.971,74.