VERKEERSREGELS VOOR FIETSERS

Vele fietsers verschijnen in het straatbeeld dankzij de eerste zonnestralen. Om de veiligheid op de weg te bewaken, lijsten we hieronder nog even de verkeersregels voor fietsers op.

PLAATS VAN DE INDIVIDUELE FIETSER

 • Fietsers zijn verplicht om altijd de fietspaden te gebruiken. De fietspaden worden aangeduid door twee evenwijdige witte onderbroken strepen of door de ronde blauwe verkeersborden met afbeelding van een fiets in.
 • Bij gebrek aan fietspaden mag je de parkeerzones en gelijkgrondse bermen gebruiken die rechts gelegen zijn.
 • Buiten de bebouwde kom mogen fietsers zelfs de voetpaden en verhoogde bermen gebruiken om op te fietsen.
 • Als deze niet aanwezig zijn, is het fietsen op de rijbaan vanzelfsprekend toegelaten.
 • Fietsers mogen maximum met twee naast elkaar fietsen op de rijbaan.
  • Uitzondering: wanneer het kruisen met een tegenligger onmogelijk wordt binnen en buiten de bebouwde kom en als er achteropkomend verkeer in aantocht is buiten de bebouwde kom.
 • Om je intenties vooraf kenbaar te maken, steek je als fietser best je arm uit telkens als je van richting gaat veranderen.
 • Zorg er ook voor dat je fiets steeds wettelijk in orde is.

PLAATS VAN DE FIETSER IN GROEP

Fietsers in groep (vanaf 15 personen) hebben twee mogelijkheden: ofwel volgen ze dezelfde regels als de individuele fietser ofwel volgen ze de regels die gelden voor fietsers in groep. Een groep heeft meer mogelijkheden maar ook bepaalde verplichtingen na te leven.

 • Ook al zijn er fietspaden aanwezig, dan is het gebruik ervan niet verplicht.
 • Je mag met twee fietsers naast elkaar rijden op de rijbaan, op voorwaarde dat je één groep blijft en niet meer dan de helft van de rijbaan inneemt.
 • Groepen van 15 tot 50 fietsers mogen zich laten begeleiden door ten minste twee wegkapiteins en één of twee begeleidende auto's.
 • Bij groepen van ten minste 51 fietsers, is de inzet van twee wegkapiteins en de inzet van twee begeleidende auto's verplicht.

OVERSTEKEN VAN DE RIJBAAN

Als je als fietser de rijbaan oversteekt of op de rijbaan komt om linksaf te slaan, dan moet je voorrang geven aan de weggebruikers die de rijbaan volgen. Als er in de omgeving een oversteekplaats voor fietsers aanwezig is in de vorm van witte blokken op de rijbaan, dan moet je deze gebruiken. Je hebt op deze oversteekplaats wel geen voorrang op de automobilisten. Begeef je dus steeds voorzichtig op de oversteekplaats, rekening houdend met de naderende voertuigen.