Mobiel verkeerspark

Do 05.04.2018 - 15:40

Dankzij Provincie Limburg en het PLOT konden afgelopen maand 569 leerlingen van alle basisscholen uit onze politiezone deelnemen aan het mobiel verkeerspark, dat opgesteld stond in het Panishof te Borgloon. Een groot succes dus en voor herhaling vatbaar!

Het mobiele verkeerspark is een volledig uitgebouwd verkeersparcours dat uitgerust is met de nodige fietsen en go-carts. Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kunnen op die manier hun kennis van de verkeersborden en verkeersregels trainen en dit op een praktijkgerichte, leuke en veilige manier. De leerlingen leren ook beter omgaan met de gevaren en risico's uit het verkeer.

Motorscreening op 21 april 2018

Wo 04.04.2018 - 12:05

Jaarlijks schenken de provincie Limburg en de lokale politie, in samenwerking met het Centrum voor Motorbeheersing, bij het begin van het nieuwe motorseizoen, extra aandacht aan de behendigheid en rijvaardigheidstechnieken van motorrijders. Zo leveren wij een bijdrage aan een nog "verkeersveiliger" Limburg.

De motorscreening vindt plaats op 21 april 2018 op het Stedelijke Motorcrossterrein in Lommel tussen 09:00 uur - 12:00 uur of 13:00 uur - 16:00 uur.

Tijdens deze gratis screening krijgen de motor- en scooterrijders vanaf 125 cc de kans om gedurende een halve dag een aantal basisvaardigheden aan te leren of op te frissen. Ook de recente wijzigingen in regelgeving voor motorrijders en hun uitrusting komen uitgebreid aan bod. Prioriteit wordt gegeven aan nieuwe motorrijders die nog nooit een motorscreening hebben gevolgd.

Motorrijders zijn dus van harte welkom! Inschrijven is wel noodzakelijk via de Provincie Limburg op www.limburg.be/verkeersveiligheid.

De motorscreening zal altijd doorgaan, ook bij regenweer!

Vlaanderen onderzoekt

Do 15.03.2018 - 13:23

Statistiek Vlaanderen voert jaarlijks een onderzoek uit bij burgers over hun problemen en wensen naar de overheid en de toekomst toe. Dit jaar selecteerde men Kortessem als één van de deelnemende gemeentes.

Jaarlijks voert Statistiek Vlaanderen een onderzoek uit bij de bevolking in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Met dit onderzoek wil de overheid weten met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen. Dit jaar zijn er onder meer vragen over mediagebruik, houding ten opzichte van personen met een handicap, vertrouwen in de overheid, toekomstverwachtingen en zo meer.

Daar men uiteraard niet iedereen kan bevragen, hebben werd eerst een toevallige selectie van steden en gemeenten gemaakt en dan binnen de stad/gemeente een toevallige selectie van 18-jarigen en ouder. Gemeente Kortessem maakt dit jaar deel uit van de steekproef. Per geselecteerde postcode worden 15 tot 65 burgers gecontacteerd. Het aantal is afhankelijk van de bevolkingsomvang per postcode.

De gekozen personen krijgen op voorhand een brief en een folder. De interviews aan huis gebeuren door interviewers van het onderzoeksbureau GfK uit Leuven. De interviewers zijn door Statistiek Vlaanderen opgeleid om het onderzoek op een correcte manier te laten verlopen. De eerste brieven worden vanaf 14 maart 2018 verstuurd en het onderzoek loopt tot eind juni-begin juli 2018. Wanneer de interviewers juist langskomen in uw stad/gemeente hangt af van hun eigen planning en de afspraken die ze kunnen maken.

Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren. Meer info vind je op www.statistiekvlaanderen.be.