Voor iedere bromfiets en lichte vierwieler een nummerplaat!

Ma 16.10.2017 - 14:00
Nummerplaat

Sinds 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven. Deze verplichting geldt nu ook voor alle bromfietsen die reeds voor deze datum in het verkeer circuleerden. Bezit jij één van deze voertuigen en rijd je er al van voor 31/03/2014 mee? Dan moet je dit voertuig inschrijven en een nummerplaat aanvragen voor 11/12/2017.

Wat moet je doen?

  1. Verzamel de nodige documenten en informatie.
  2. Ga hiermee naar een postkantoor.
  3. In het postkantoor krijg je een aanvraagformulier voor inschrijving. Vul dit verder in en onderteken het.
  4. Bezorg dit aanvraagformulier voor inschrijving aan je verzekeraar. Die regelt de verdere inschrijving.
  5. De postbode bezorgt je nummerplaat aan huis.

Waarom is dit nodig?

Een nummerplaat is belangrijk in geval van diefstal van je voertuig of een ongeval met een bromfiets of lichte vierwieler want:

  1. Een nummerplaat vergemakkelijkt de identificatie van het voertuig.
  2. Ook de eigenaar van het voertuig is gemakkelijker te achterhalen en is verzekerd.

Alle informatie over de regularisatieprocedure vind je op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer: http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/bromfietsen.

426 bestuurders betrapt op overdreven snelheid tijdens de flitsmarathon

Do 12.10.2017 - 12:09

Ook deze keer participeerde PZ kanton Borgloon aan de nationale flitsmarathon. Op 10 verschillende plaatsen in de politiezone werd de flitswagen opgesteld, waardoor 3468 voertuigen gecontroleerd werden op hun snelheid.

426 van de 3468 bestuurders hielden zich niet aan de toegelaten snelheid. 7 voertuigen werden onderschept en het rijbewijs van 2 bestuurders werd tijdelijk ingetrokken. Eén bestuurder werd betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Diens rijbewijs werd ook tijdelijk ingetrokken.

Deelname van PZ kanton Borgloon aan de handhavingsactie zwerfvuil en sluikstorten loont!

Ma 02.10.2017 - 11:58
Handhavingsweek

In het kader van de handhavingsactie zwerfvuil en sluikstorten waarvan Mooimakers de drijvende kracht is, werden in onze politiezone tussen 4 en 25 september 2017 sensibiliserende acties op touw gezet. Tegelijkertijd werden extra patrouilles ingezet om zwerfvuil en sluikstorten aan te pakken.

Dankzij een aangename en vruchtbare samenwerking met de gemeenschapswachten van de verschillende gemeenten, de beëdigde jachtwachters van de WBE's en het Limburgs Landschap werden op nog geen maand tijd in totaal 142 meldingen van zwerfvuil en sluikstorten op ons grondgebied geregistreerd en 8 GAS-PV's opgesteld. Dit is een heel goed resultaat, als we dit vergelijken met de 161 meldingen van de eerste helft van 2017, aldus korpschef a.i. Rohnny Maes.

Tijdens de afgelopen actieperiode werden een sluikstort van asbestplaten en een 40 à 50-tal autobanden teruggevonden. Maar veelal deponeren burgers hun huisvuil in de buurt van glasbollen of openbare containers in de plaats van de daarvoor voorziene afvalzakken aan te kopen.

Wij blijven ook na het aflopen van deze actieperiode prioritair werk maken van de aanpak van sluikstorten en zwerfvuil aangezien deze vorm van overlast leidt tot een onveiligheidsgevoel bij de inwoners.