Inschrijving bromfietsen en lichte vierwielers

Wo 14.12.2016 - 14:53

Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen, die in België in het verkeer gebracht worden, ingeschreven worden. Vanaf 11 december 2015 geldt deze verplichting ook voor de bromfietsen en lichte vierwielers aangeschaft voor 31 maart 2014. Om alle eigenaars de tijd te geven om zich in orde te stellen, werd er een overgangsperiode van een jaar voorzien. Deze regularisatieperiode liep af op 10 december 2016.

Op voorstel van de Minister van Mobiliteit zal de regularisatieperiode echter verlengd worden met 1 jaar, zodat iedereen de kans krijgt om zich in orde te stellen met betrekking tot de regelgeving inzake de inschrijving van voertuigen. Hiertoe zal binnenkort een KB gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
011 85 99 30