Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's

Do 07.06.2018 - 16:03

Een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's is sinds 25 mei 2018 beschikbaar.

Ongeacht of u een camerabewakingssysteem gebruikt aan de ingang van uw woning, in een supermarkt, of zelfs op een industriële site, let op! Vanaf 25 mei 2018 treden de wijzigingen met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera's in werking. Voortaan dienen uw bewakingscamera's te worden aangegeven bij de politiediensten.

Vóór 25 mei 2018 moest elke bezitter van bewakingscamera's zijn camera's aangeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL). Voortaan moeten bewakingscamera's worden aangegeven via een elektronisch loket dat eveneens de aangiften van alarmsystemen ontvangt (www.aangiftecamera.be).

Aangezien het nieuwe aangifteformulier verschilt van het vorige, wordt bepaald dat alle verantwoordelijken voor de verwerking (behalve de politiediensten, die niet meer onderworpen zijn aan de camerawet) opnieuw aangifte moeten doen van hun camerabewakingssysteem via het nieuwe systeem.

Om hen de tijd te geven om zich in orde te stellen, heeft de wetgever een termijn van 2 jaar voorzien, namelijk tot 25 mei 2020. Men moet erop toezien dat zijn aangifte up-to-date is, door deze ten minste jaarlijks te valideren.

U vindt alle informatie hierover vergezeld van een praktische handleiding op volgende website: https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera/aangiftesysteem/algemene-informatie.

Grote verkeerscontrole op 26/05/2018
Ma 28.05.2018 - 14:59
VACATURE
Ma 30.04.2018 - 10:09

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
011 49 44 00