Beste bezoeker,

Welkom op de website van de politiezone Klein-Brabant. Onze politiezone omvat de gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands, ondertussen beter gekend als het land van de ‘Stille Waters’.

De inhoud van deze webstek is de uiting van de open communicatie die wij graag aangaan met onze belangrijkste doelgroep, de inwoners en de bezoekers van onze mooie streek.

Wij willen u via deze weg systematisch informeren over de thema’s waar wij als politiekorps dagelijks mee bezig zijn en waarover wij tegenover u verantwoording willen afleggen.

Het zijn voornamelijk thema’s die opgenomen zijn in het zonale veiligheidsplan van ons korps. Zo rapporteren wij maandelijks over de gegevens van diefstallen in gebouwen en over de aanrijdingen met gekwetsten. Daarnaast houden wij u ook graag op de hoogte van de resultaten van onze acties in het kader van de verkeersveiligheid en van de diefstallen in gebouwen. Tenslotte willen wij u ook steeds zo snel mogelijk informeren over de actuele misdrijffenomenen die de kop opsteken en dit om u maximaal te sensibiliseren. Preventie van misdrijven is immers ook een belangrijke taak voor de politie. Hier rond communiceren is dan ook heel belangrijk om u maximaal te ondersteunen in uw zelfredzaamheid.

Wij hechten binnen onze website ook veel belang aan een aantal van onze partners. Wij trachten ze zo veel mogelijk kenbaar te maken. Ze allemaal vermelden is evenwel onmogelijk, want iedereen kan onze partner zijn of worden. Het is u ondertussen wel duidelijk dat wij met zijn allen werken aan de leefbaarheid en de veiligheid van onze omgeving. De politie is alleszins niet alleen de exclusieve leverancier van die veiligheid en leefbaarheid. Wij beseffen ten volle dat wij, als politie, een bevoorrechte partner zijn en wij zullen onze verantwoordelijkheid dan ook opnemen.

Wij staan met het korps voor een gemeenschapsgerichte politiezorg die maximaal inzet op een goede dienstverlening aan al onze klanten en belanghebbenden. Wij zijn als politiekorps altijd ter beschikking voor om het even welk verzoek. Vaak handelen we dat zelf verder af, maar soms wordt ook correct doorverwezen naar de juiste partner.

Namens de medewerkers van de politiezone Klein-Brabant wens ik u veel surfplezier en steeds welkom bij de lokale politie van Klein-Brabant!

De waarnemend korpschef,

Kris Heymans