5. Operationele werking > 5.8. Arrestantenzorg en steun justitie > 5.8.4. Strafregister

5.8.4. Strafregister

 

Op het strafregister worden alle strafdossiers van elke inwoner van Gent bijgehouden. Er bestaat van elk dossier een elektronische versie en een papieren versie. Beide dossiers worden up-to-date gehouden. Men kan op het strafregister terecht voor het maken van uittreksels uit het strafregister, inlichtingenbulletins, …

Het strafregister staat in voor de in- en uitboeking van de stuurverboden, opvolging van de stuurverboden, verwerking aanvragen eerherstel, …

Via het programma ‘supervision’ gebeurt de elektronische input en het centraliseren van de gegevens die betrekking hebben op personen vrij onder voorwaarden, voorwaardelijk in vrijheidgesteld, voorlopig in vrijheid gesteld, vrij op proef, elektronisch toezicht en beperkte detentie.

 

De volgende tabel geeft het aantal formulieren weer die worden aangemaakt door het strafregister.

 

 

2009

2010

Inlichtingsbulletin

30288

26911

Uittreksel Strafregister model 1

18088

16917

Uittreksel Strafregister model 2

3861

3977

Woonstveranderingsformulieren

11185

10714

Betekeningen stuurverboden

3849

4302

Stukken mbt eerherstel

499

474

Uittreksel (vooronderzoek eerherstel)

136

97

Effectief eerherstel

68

84

Veroordelingen verkiezingen

590

558

Veroordelingen andere

5741

7031

Genadebesluiten, verzetten, herroepingen, duplicaten,

585

467

Verkiezingen Europees parlement

286

/

Gezworenen

837

/

Drankvergunning B9

406

478