De Vaste Commissie is het enig wettelijk, representatief orgaan van en voor de lokale politie op het beleidsvertegenwoordigend en beleidsadviserend vlak. Zoals elke korpschef in het domein zijn of haar korps vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigt de Vaste Commissie de totaliteit van de lokale politie. Het is dus noch een syndicaal noch een corporatistische vereniging.

De wettelijke representativiteit van de Vaste Commissie vloeit :

  • gedeeltelijk voort uit zijn samenstelling, namelijk de vertegenwoordiging van elk gewest, elke provincie en verder zijn de verschillende typen van korpsen vertegenwoordigd,
  • voor het overgrote deel voort uit zijn ideologie, houding, visie en doelstelling. Een overkoepelende visie van de leden wordt en is vereist. Bij de debatten kunnen de leden de specificiteit van het korps, de provincie en het gewest mee in het gesprek brengen. Echter bij de besluitvorming dient elk lid afstand te nemen van zijn individuele positionering en moet hij nadenken en handelen in het belang van de lokale politie en zijn personeel in zijn totaliteit.

Het is net dit laatste element dat het zwaarste doorweegt bij de erkenning als representatief orgaan. Het is niet aan iedereen gegeven om het zuiver eigenbelang, het corporatisme, de individuele lokale idealen en/of mentaliteit te overstijgen en, soms, beslissingen te nemen die - mogelijks - in het eigen vlees kunnen snijden maar die een objectievere en serene beslissing tot gevolg hebben.