Voortaan kunt u kleine delicten online aangeven!

Police-on-web is de toepassing waarmee de burger sinds 2007 online aangifte kan doen van kleine criminaliteit. Daarnaast zijn ook de zogeheten afwezigheidsmelding en Aline -waarmee je alarminstallaties elektronisch kunt aangeven - toegankelijk via Police-on-web.

Police-on-web is de toepassing waarmee de burger sinds 2007 online aangifte kan doen van kleine criminaliteit zoals (brom)fiets- of winkeldiefstal en vandalisme (diverse beschadigingen en graffiti). Deze online dienst is 24u/24u. toegankelijk en kan worden gebruikt door middel van de elektronische identiteitskaart of via een gebruikersaccount op Belgium.be. Een eenvoudige, veilige en snelle online procedure dus.

Daarnaast is Police-on-web ook al een hele tijd uitgebreid met de afwezigheidsmelding. Dat betekent dat je kunt meedelen wanneer je tijdens de vakantie of in eender welke periode afwezig bent. De politie kan zo een extra oogje in het zeil houden tijdens je afwezigheid. Zo wordt het risico op inbraak en buurtcriminaliteit ingeperkt.

Sinds 1 juli 2010 is de aangifte van alarminstallaties wettelijk verplicht. Met Aline zorgde Fedict ervoor dat die aangifte elektronisch kan gebeuren. Ook Aline is toegankelijk via policeonweb.belgium.be.

Elke Belgische burger of Belgische ingezetene mag Police-On-Web in eigen naam of voor rekening van een derde (werkgever, onderneming) (mits toestemming) gebruiken.

Het voordeel van deze formule is dat u door één muisklik in contact komt met de politie. Op die manier hoopt de politie haar acties beter te kunnen afstemmen op de aangiftes. Hiervoor moet het delict aan vijf voorwaarden voldoen:

  • Het misdrijf vond plaats in België 
  • De dader(s) van de feiten is (zijn) onbekend 
  • Er werd geen geweld gebruikt tegenover mezelf of anderen 
  • Er werden geen bedreigingen geuit 
  • Er zijn geen gewonden

Een van volgende elektronische identificatiemiddelen is noodzakelijk om police-on-web te kunnen gebruiken:

  • elektronische identiteitskaart
  • gebruikersaccount op de federale portaalsite, al dan niet gekoppeld aan een token - voor meer info, surf naar www.belgium.be, rubriek "maak een account aan".

Voor het beheer van de aangifte van alarmsystemen is echter een elektronische identiteitskaart vereist. Beschikt u enkel over een token, dan kunt u enkel nieuwe aangiftes van alarmsystemen doen en kunt u de bestaande aangiftes niet beheren.