Welkom op de website van de lokale veiligheidsbevraging.

In het kader van de volgende zonale veiligheidsplannen 2013-2016 is het belangrijk dat de verschillende overheden de mening van de bevolking kennen op het gebied van veiligheid en politie om zo een veiligheidsbeleid te kunnen ontwikkelen dat zo goed mogelijk beantwoord aan de noden van de burgers.

De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête die onderzoek doet naar de eventuele buurtproblemen, de mening inzake de werking van de lokale politiediensten, het onveiligheidsgevoel, het slachtofferschap en de contacten met de politiediensten.

Aangezien meningen kunnen verschillen naargelang leeftijd, opleidingsniveau, beroep, … worden er hierover tevens enkele vragen gesteld.

De bevraging en haar verwerking gebeurt volstrekt anoniem, zowel via Internet als via de post. Meer dan 80 politiezones nemen deel aan deze enquête.

Wij wensen u een aangenaam bezoek op deze site.

 

Dienst Politiebeleidsondersteuning - Beleidsgegevens (CGOP/B) van de directie van de Operationele Politionele Informatie (CGO) van de Federale Politie.

 

Het aantal ingevulde enquêtes bedraagt meer dan 60.000.