CODE 95:

GETUIGSCHRIFT VAN VAKBEKWAAMHEID

VOOR PROFESSIONEEL GOEDEREN- EN PERSONENVERVOER [1]

 

Rijbewijs: Getuigschrift van vakbekwaamheid

Bestuurders die professioneel vervoer van goederen of personen over de weg doen met voertuigen van de groep C of D moeten naast het slagen in het examen na de scholing voor het behalen van een rijbewijs tevens houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid en van een medische schifting.

 

Uitzonderingen

Bestuurders van voertuigen:

 • Met een maximum snelheid van 45 km/h;
 • Van Strijdkrachten, burgerbescherming, bandweer en ordediensten;
 • Tijdens een test en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in verkeer zijn gebracht (meestal proefrittenplaat);
 • Voor gebruik in noodtoestanden en voor reddingsoperaties;
 • Gebruikt voor niet commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
 • Voor vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft op voorwaarde dat het vervoer niet de voornaamste activiteit is.
 • Met een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid (max. 1 jaar, enkel in B)
 • Tijdens het praktisch examen voor het behalen van het rijbewijs;
 • Tijdens de scholing met bijstand van een instructeur;
 • Tijdens het gemachtigd besturen van legervoertuigen en tijdens  de scholing en het praktisch examen voor het behalen van het militair rijbewijs;
 • Tijdens de scholing voor het behalen van het rijbewijs georganiseerd:
  • in een onderneming voor openbaar vervoer (De Lijn, TEC, MIVB);
  • een gewestelijke instelling voor arbeidsbemiddeling (VDAB, IBFFP, Forem)
  • Een politieschool (lokaal of federaal);
  • De 3° graad van het secundair beroepsonderwijs
  • Het onderwijs voor sociale promotie

Het bewijs van vakbekwaamheid: = basiskwalificatie + nascholing

De vakbekwaamheid bestaat uit twee delen:

 • Een basiskwalificatie
 • Een nascholing van 35 lesuren, te volgen in 5 lessenreeksen van 7 uren. Elke lessenreeks levert 7 punten op. Na vijf jaar kan het bewijs verlengd worden mits 35 punten kunnen voorgelegd worden.

Minimum leeftijd:

 • Groep C: 18 jaar.
 • Groep D: 21 jaar.
  Uitzondering:

-          vanaf 18 jaar enkel voor geregeld vervoer binnen België met een traject van maximum 50 km

-          vanaf 20 jaar enkel geldig voor personenvervoer in België

Vrijstellingen - overgangsmaatregel

Zijn vrijgesteld van het examen voor het behalen van het bewijs van vakbekwaamheid, degenen die een rijbewijs hebben verkregen:

 • van groep C voor 10 september 2009;
 • van groep D voor 10 september 2008.

Deze bestuurders genieten tevens een verlengde termijn van 7 jaar i.p.v. 5 jaar om de 35 uren nascholing te volgen het geen betekent:

 • voor groep C 5 x 7 uur voor 10 september 2016;
 • voor groep D 5 x 7 uur voor 10 september 2015.

Controle

Het feit dat de bestuurder houder is van een bewijs van vakbewaamheid uit zich in het aanbrengen van de communautaire code 95 gevolgd door de vervaldatum (in principe 5 jaar geldig):

 • Op het rijbewijs.
 • Op het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid;
 • Voor de personen die geen houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs:
  • Op het bestuurdersattest voor personen die goederenvervoer verrichten;
  • Op het daartoe bestemde certificaat voor de personen die personenvervoer verrichten.

Niet alleen het getuigschrift van vakbekwaamheid is in tijd beperkt: de bestuurders van de voertuigen van groep C en groep D zijn eveneens onderworpen aan een medische controle met beperkte geldigheidsduur. Ook deze datum moet gecontroleerd worden.

Opmerking: het overschrijden van de geldigheidsdatums van het rijbewijs van groep C of groep D betekent niet dat de andere categorieën (A3, A, B) niet meer geldig zijn. Deze blijven, tot andersluidende wetgeving dit weerlegt, geldig. Ondanks het verstrijken van de geldigheidsdatum van het bewijs van vakbekwaamheid kan de bestuurder nog met deze voertuigen rijden met uitsluiting van elk commercieel transport.  Ook de uitzonderingen in infra genoemd blijven van toepassing.

 


[1] K. B. 4 mei 2007 (B. S. 10 mei 2007) gewijzigd bij  K. B. 18 september 2008 (B. S. 23 september 2008), 28 novermber 208, (B. S. 9 december 2008), K. B. 16 juli 2009 (B. S. 29 juli 2009)  KB 25 januari 2011 (B. S. 7 februari 2011).