Bijkomende maatregel: verspilverbod water

Vr 27.07.2018 - 13:03
Waterkraan

De gouverneur kondigde met onmiddellijke ingang nog een bijkomende maatregel af, namelijk:

"Het verbod om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat."

Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw te beperken, zijn er volgende alternatieve waterbronnen. Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een

melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg; Aquafin biedt bovendien zijn gezuiverd afvalwater aan dat voor een aantal toepassingen gebruikt kan worden.

Meer informatie in het persbericht en in het besluit van de gouverneur.