Politie CARMA start op 2 mei

V60

In september 2016 maakten de zones MidLim en Noordoost-Limburg bekend te willen fusioneren. Het is nu bijna zover: op dinsdag 2 mei vertrekt de zone CARMA. De organisatie is hertekend en alle diensten zullen geïntegreerd werken. De officiële fusie laat wel nog even op zich wachten.

"De tijd is rijp om te landen. Wat overleg en afstemming betreft zijn sinds september de nodige kilometers afgelegd. De zone CARMA kan nu vertrekken met een stevige basis", vertelt burgemeester-voorzitter Wim Dries. "Met deze fusie zorgen we voor een geïntegreerde aanpak van heel wat veiligheidsaspecten en een uitbreiding van de expertise. De veiligheidsdiensten zijn in een nieuw tijdperk beland en schaalvergroting moet ons daarbij helpen. Ook de lokale noden verliezen we daarbij niet uit het oog."

CARMA
De negen gemeentes/steden As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek en Zutendaal vormen nu samen een werkgebied van 516 km² met 175.962 inwoners. Om de dienstverlening, de lokale verankering en de aanrijtijden te blijven garanderen, zullen meer dan 400 personeelsleden decentraal vanop meerdere locaties werken. De zone wordt gecoördineerd vanuit Genk en Bree. Op deze twee sites bevindt zich het merendeel van de operationele en administratieve diensten. In de andere gemeentes blijft minstens het wijkkantoor behouden.

Dringende interventies
De zone CARMA is onderverdeeld in vier sectoren. In elke sector wordt dag en nacht gepatrouilleerd. "De interventiediensten behouden hun huidige uitvalsbasissen in Genk en Bree", vertelt Jo Brouns, burgemeester van Kinrooi. "Het is dus niet zo dat er voor een dringende oproep vanuit Kinrooi in Genk een ploeg moet vertrekken. Om de aanrijtijd minimaal te houden zal er in elke sector 24 op 24 uur minstens één interventieploeg aanwezig zijn." Wie de politie dringend nodig heeft, kan zoals steeds terecht op het nummer 101.

Lokale verankering
Ook de wijkinspecteurs blijven in elke gemeente aanspreekbaar. De lokale dienstverlening blijft gewoon voortbestaan met behoud van alle kantoren en openingsuren. Burgers kunnen er zoals voorheen terecht met hun aangiftes en klachten. Het commissariaat in Bree zal vanaf 2 mei extra geopend zijn op zaterdag van 9-13u. Het commissariaat in Genk blijft permanent geopend.

Evaluatie
Om de geïntegreerde werking van de nieuwe zone mogelijk te maken, werd een startplan uitgetekend. Gaandeweg zal blijken of aanpassingen noodzakelijk zijn. "De operationele start is een kantelmoment voor de twee zones. Gezien de impact en grootorde van de veranderingen zal het startplan permanent geëvalueerd worden en waar nodig sturen we bij," legt Wim Dries uit.

Officieel nog geen fusiezone
De zones hebben beslist om, in afwachting van de nodige juridische documenten en bepalingen, toch al operationeel van start te gaan. De fusie wordt pas officieel na publicatie van twee koninklijke besluiten: het KB tot bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe zone en het KB tot inplaatsstelling van de nieuwe politiezone. Het eerste KB wordt verwacht rond de zomermaanden en het 2de KB komt vermoedelijk pas rond het jaareinde in zicht. Dit zal ook tot gevolg hebben dat de politiecolleges en -raden opnieuw moeten worden samengesteld.

Nieuwe contactgegevens
De adressen en telefoonnummers van de verschillende politiekantoren blijven behouden. Het algemeen (post)adres is dat van site Genk: Politie CARMA, Europalaan 27, 3600 Genk.

  • Email: info@politiecarma.be
  • Website: www.politiecarma.be
  • Facebook: Politie CARMA
  • Twitter: @PolitieCARMA