Zonaal veiligheidsplan 2016 - 2019

Voor de politie Limburg Regio Hoofdstad werd een nieuw zonaal veiligheidsplan ingediend voor de periode 2016 - 2019. In dit plan worden het beleid en de prioriteiten tot eind 2019 vastgelegd. Onderstaand vind je het volledige zonaal veiligheidsplan.

De komende twee jaren zal onze politiezone extra aandacht besteden aan de volgende fenomenen:

  • Inbraken in woningen en bedrijven
  • Het bezit, het gebruik en de handel van drugs
  • Diefstallen van -, uit - en aan voertuigen
  • Gauw- en winkeldiefstallen
  • Intrafamiliaal geweld
  • Sluikstorten
  • Geluidsoverlast
  • Verkeersongevallen met gekwetsten
  • De stationsomgeving in Hasselt
  • Jeugd