Gemeentelijke administratieve sancties

Overtredingen tegen bepalingen die zijn opgenomen in de codex politieverordeningen (politiecodex) kunnen bestraft worden door middel van een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). De meest voorkomende sanctie is de administratieve geldboete. Daarnaast kan in sommige gevallen worden overgegaan tot een administratieve schorsing of intrekking van een vergunning of de administratieve sluiting van een instelling.

Lees meer →