Alle adreswijzigingen voortaan volledig digitaal

Horizontaal

Deze week stapte de laatste gemeente van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad in op het systeem van digitale woonstcontroles. Dat betekent dat voortaan alle adreswijzigingen in de politiezone volledig digitaal verlopen.

In het verleden duurde het vaak één tot twee weken om een adreswijziging af te handelen. De burger diende eerst een aanvraag in op het stad- of gemeentehuis die dan per post werd overgemaakt aan de politie. Het politiesecretariaat bezorgde deze aanvraag aan de bevoegde wijkinspecteur. Wanneer de inspecteur was langsgegaan op het nieuwe adres van de burger moest hij opnieuw een formulier per post naar de stad of gemeente sturen om te bevestigen dat alles in orde was. "Een erg tijdrovend systeem dat niet meer is aangepast aan de noden van deze tijd," zegt korpschef Philip Pirard. "We gingen op zoek naar een systeem dat zorgt voor een betere dienstverlening voor de burger en minder werklast voor de politie- en stadsdiensten. Dit vonden we in de software van Cipal Schaubroeck."

CSwoonstcontrole

De firma Cipal Schaubroeck was onmiddellijk bereid om haar schouders mee onder dit project te zetten. Samen met de stad Hasselt en de politie Limburg Regio Hoofdstad gingen ze op zoek naar een oplossing voor deze administratieve mallemolen. "Bij Cipal Schaubroeck kiezen we er graag voor om samen met onze klant een oplossing te bouwen die een meerwaarde vormt, niet enkel voor de stadsmedewerker maar ook voor de burger," zegt Isabel Van den Eynde, Manager Customer Relations bij Cipal Schaubroeck. "We liepen mee met de wijkinspecteur om de oplossing optimaal af te stemmen op zijn noden. Samen bouwden we zo met CSwoonstcontrole een intuïtieve toepassing die zeer eenvoudig hanteer is op de smartphone. Spraakherkenning zorgt er voor dat zelfs gegevens intikken overbodig wordt en een adreswijzigingen in een mum van tijd kan worden gecontroleerd."

De politiezone koos ervoor om de verschillende gemeentes één voor één te laten instappen in het project. Vandaag neemt Zonhoven, de laatste gemeente, de software in gebruik. "Dat betekent dat vanaf vandaag alle adreswijzigingen in onze politiezone volledig digitaal gebeuren," zegt korpschef Pirard.

Adreswijziging in een uurtje

"Als stad krijgen wij elk jaar bijna 10.000 aanvragen tot adreswijzigingen," zegt Steven Vandeput, burgemeester van Hasselt en voorzitter van het politiecollege. "Voor heel de politiezone moeten onze wijkinspecteurs jaarlijks meer dan 15.000 domicilies controleren. Het feit dat dit nu allemaal volledig digitaal gebeurt, betekent een enorme tijdsbesparing voor de inspecteurs. Maar het is vooral een grote sprong vooruit in onze dienstverlening naar de burger toe. In het verleden moesten inwoners vaak twee weken wachten voor hun adreswijzigingen volledig rond was. Nu kan een dringende adreswijziging in een uurtje afgehandeld worden. Daarnaast is het ook op het vlak van ecologie een hele stap vooruit: er wordt veel minder papier verspild."

De medewerker van de dienst Bevolking geeft de aanvraag tot adreswijziging voortaan via één druk op de knop door aan de wijkinspecteur. Na de woonstcontrole door de inspecteur bezorgt hij alle informatie terug aan de stad of gemeente via zijn smartphone of tablet, rechtstreeks van bij de burger thuis. Snel, efficiënt en volledig digitaal!